vbcn_logo_mobil

Avel och foderförsök

Genom att bedriva avelsarbete, foderförsök, konsultverksamhet och utveckling av svenskt vattenbruk, är Vattenbrukscentrum ett bolag i näringens och forskningen tjänst.

Avelsprogram i kälarne

Forskningsstationen i Kälarne ligger långt fram när det gäller avelsarbete på fisk för fiskodling. Särskilt projektet med rödingstammen Arctic Superior har varit framgångsrikt. Avelsarbetet på röding som startade 1984 är ett bra exempel på effekten av ett målmedvetet selektionsarbete på en ny art i vattenbruket.

Avelsarbetet inte sker på vild fisk, utan bara för att få fram odlingsfisk med goda egenskaper. Sedan tusentals år har människan genom avel tagit tillvara önskvärda egenskaper hos djuren.

Forskningsstationen i Kälarne har efter att ha testat fyra rödingstammar i kassodling, valt att fokusera på avelsprogrammet på den mest snabbväxande Hornavanrödingen. Åtta generationers avelsarbete på denna röding har kunnat genomföras av forskare vid Vattenbruksinstitutionen vid SLU i Umeå tillsammans med Vattenbrukscentrum Norr AB i Kälarne.

Etiskt sund och ekonomisk uthållig fiskodling

Det har visat sig att avelsarbete kan vara mycket lönsamt. Enligt norska erfarenheter kan man med avel öka vinsten med ungefär en krona per kilo – för varje ny generation fisk. Men vinsten ligger inte bara i snabb tillväxt. Det blir allt viktigare att fisken har hög kvalitet som livsmedel, även inom området functional food. Ett annat kriterium som får större betydelse är fiskens egen hälsa. Ett urval av fisk som trivs i odling skulle ge förbättringar inom fiskhållning och djurhälsa. I en odling undertrycks i många fall fiskens naturliga beteende och territoriella och aggressiva fiskar skadar varandra. Senaste forskningen visar att många beteenden, som aggressivitet och viljan att bilda stim, kan vara genetiskt betingade. Ett urval av ”snällare” fiskar men också snabbväxande fisk skulle kunna leda till stora förbättringar inom fiskhållning och djurhälsa. Fiskens utseende är ett annat viktigt kriterium vid avelsarbete. Fisk säljs oftast hel, till skillnad mot kött som förpackas i delar, vilket ger fiskens utseende en viktig roll i konsumentens matupplevelse.
 

Ny teknik och forskning

Forskning som drivs både internationellt och i Sverige, öppnar nya möjligheter för avel. Så kallade genetiska markörer är en ny teknik som kan göra en egenskaps ärvbarhet direkt synlig. Det kommer att göra avelsarbetet allt effektivare. Till exempel när det gäller fisk som functional food, kan markörsystemen för produktion av olika nyttiga ämnen spela en viktig roll. Beteendegenetik är ett annat forskningsområde som kommer att få stor betydelse. Vilka beteenden som ärvs, och hur, är viktig kunskap när det gäller avelsarbete med fisk.

Läs mer om röding här!

                                                           Läs mer om regnbåge här!