vbcn_logo_mobil

ledande
aktör inom
utveckling
av svensk
matfiskodling

köpa sättfisk/sportfisk?

Kontakta oss om ni har intresse av att köpa sättfisk. För att kunna planera vår produktion och att erbjuda det som efterfrågas vill vi att beställningar görs i god tid före önskat leveransdatum. Det ökar er möjlighet att få både den efterfrågade kvantiteten och önskad storlek på sättfisken.

Aktuella fiskpriser.

Röding

Eftersom avelsprogrammen och avelsarbetet kräver många individer för att möjliggöra selektion av de bästa familjerna så produceras årligen ett överskott av yngel som sedan blir sättfisk. Merparten av dessa köps av matfiskodlare, där de växer upp för att sedan slaktas och konsumeras i dagligvaruhandeln och på restauranger. En mindre del säljs för att slutligen bli utsatta vattendrag och bidra till ett bra sportfiske.

regnbåge

Regnbåge är den vanligaste arten som planteras ut i sportfiskevatten. Regnbågen är tålig och är ett bra alternativ till röding och öring. Överskottet av regnbåge kommer liksom för rödingen i huvudsak från avelsprogrammen.

Öring

Vi håller stammen med ursprung från Gimå/Stavre. Inget avelsarbete sker på öringen utan den är en vildfisk
som vi odlar av bevarandeskäl och för att den är en efterfrågad sportfisk.