vbcn_logo_mobil

ledande
aktör inom
utveckling
av svensk
matfiskodling

vattenbrukscentrum norr ab
ett bolag i forskningens och näringens tjänst

Forskning &
Utveckling

Vattenbrukscentrum Norr AB är den ledande aktören inom utveckling av svenskt vattenbruk gällande de ekonomiskt intressanta arterna regnbåge och den framavlade rödingen Arctic Superior.

Avel &
foderförsök

Genom att bedriva avelsarbete, foderförsök, konsultverksamhet och utveckling av svenskt vattenbruk, är Vattenbrukscentrum Norr AB ett bolag i näringens och forskningen tjänst.

ekonomiska
beräkningar

Vattenbrukscentrum Norr AB kan hjälpa till med ekonomiska beräkningar som är nödvändiga inför en etablering. De ekono- miska beräkningsmodellerna ger ett bra beslutsunderlag för att beräkna exempelvis kapitalbehov, förväntat resultat och behov av likvida medel.

Intressanta fakta

Röding

(Arctic Superior)

Den framavlade rödingen Arctic Superior är ett resultat av 30 års framgångsrikt avelsarbete. Det har gett svenska odlare en röding för matfiskproduktion med egenskaper som stärkt konkurrenskraften. Tillväxt och jämn kvalité har prioriterats.

En växande näring

Mellan år 2007 och år 2012 steg produktionen av röding och regnbåge från ca 5 000 ton till ca 12 500 ton. Efter att ha stagnerat några år har nu åter produktionen ökat och under 2015 producerades ca 14 500 ton.

ledande aktör

Vattenbrukscentrum Norr AB är den ledande aktören inom utveckling av svenskt vattenbruk gällande arterna regnbåge och den framavlade rödingen Arctic Superior.

Kontakt

Har du några funderingar och vill komma i kontakt med oss? Fyll i formuläret här så kontaktar vi dig.

Vattenbrukscentrum Norr AB
Åvägen 17
844 61 KÄLARNE

Kontor & beställning av fisk: 0696-538 22
                                               070-210 75 78
info@vbcn.se