Aktiveringsvätska

Vätskans sammansättning aktiverar spermiernas simförmåga inför befruktning och ger dem ökad fertilitet jämfört med vatten och kan därmed ge högre andel befruktad rom. Förbättringen är framför allt tydlig då spermierna håller låg kvalitet. Produkten rekommenderas till röding, men kan med fördel även användas för andra laxfiskar som regnbåge och öring. Den koncentrerade stamlösningen blandas med avjonat vatten och tillförs rom/mjölkeblandningen enligt medföljande befruktningsprotokoll.

Aktiveringsvätskan tillverkas på beställning. Kontakta VD/Forskningsledare Henrik Jeuthe för prisuppgifter och mer information.