Avel

Avel och foderförsök

Genom att bedriva avelsarbete, foderförsök, konsultverksamhet och utveckling av svenskt vattenbruk, är Vattenbrukscentrum ett bolag i näringens och forskningen tjänst.

Avelsprogram i kälarne

Forskningsstationen i Kälarne ligger långt fram när det gäller avelsarbete på fisk för fiskodling. Särskilt projektet med rödingstammen Arctic Superior har varit framgångsrikt. Avelsarbetet på röding som startade 1984 är ett bra exempel på effekten av ett målmedvetet selektionsarbete på en ny art i vattenbruket.
Avelsprogrammet på arctic superior är ett statligt finansierat avelsprogram som drivs gemensamt med forskare och genetiker från SLU, för att få fram en odlingsfisk med goda egenskaper som tillväxt, utseende och bra motståndskraft mot sjukdomar.
Forskningsstationen i Kälarne har efter att ha testat fyra rödingstammar i kassodling, valt att fokusera avelsprogrammet på den mest snabbväxande Hornavanrödingen. Tio generationers avelsarbete på denna röding har kunnat genomföras av forskare vid Vattenbruksinstitutionen vid SLU i Umeå tillsammans med Vattenbrukscentrum Norr AB i Kälarne.

Ny teknik och forskning

Forskning som drivs både internationellt och i Sverige, öppnar nya möjligheter för avel. Så kallade genetiska markörer är en ny teknik som kan göra en egenskaps ärvbarhet direkt synlig. Det kommer att göra avelsarbetet allt effektivare. Till exempel när det gäller fisk som functional food, kan markörsystemen för produktion av olika nyttiga ämnen spela en viktig roll. Beteendegenetik är ett annat forskningsområde som kommer att få stor betydelse. Vilka beteenden som ärvs, och hur, är viktig kunskap när det gäller avelsarbete med fisk.