Vi säljer rom/ sättfisk/sportfisk 

Vi säljer även aktiveringsvätska för er som bedriver eget kramningsarbete.

Försäljning

Röding

Eftersom avelsprogrammen och avelsarbetet kräver många individer för att möjliggöra selektion av de bästa familjerna så produceras årligen ett överskott av yngel som sedan blir sättfisk. Merparten av dessa köps av matfiskodlare, där de växer upp för att sedan slaktas och konsumeras i dagligvaruhandeln och på restauranger. En mindre del säljs för att slutligen bli utsatta vattendrag och bidra till ett bra sportfiske.

Regnbåge

Regnbåge är den vanligaste arten som planteras ut i sportfiskevatten. Regnbågen är tålig och är ett bra alternativ till röding och öring. Överskottet av regnbåge kommer liksom för rödingen i huvudsak från avelsprogrammen.

Öring

Vi håller stammen med ursprung från Gimå/Stavre. Inget avelsarbete sker på öringen utan den är en vildfisk som vi odlar av bevarandeskäl och för att den är en efterfrågad sportfisk.