Öring

Vi håller vild stam av öring, dels i bevarandesyfte och dels för att förhindra att främmande fiskar kommer in i vårt vattensystem. Hos oss finns öring från Gimå/Stavre. Arten finns normalt till försäljning.
På arter som vi håller i bevarandesyfte bedrivs ingen avel, tvärtom gör vi allt vi kan för att den ska behålla sin ursprungsprägel.