Ledande aktör inom utveckling av svensk matfiskodling

regnbåge

Regnbågen är en medlem av laxfiskfamiljen som har spridits över stora delar av jorden från den amerikanska västkusten. Lättast kännetecknet är det rödvioletta bandet längs sidorna. De svarta prickarna återfinns på sidor, rygg- och stjärtfena. Regnbågen kan väga upp till 15 kg och bli 80 cm lång. Vanligast ligger vikten på vild regnbåge under 1 kg medan odlad väger mer, men sällan över 5 kg.
Regnbågen är av hög kvalité året om och den som saluförs är odlad. (Svensk Fisk)
Regnbåge är en smaklig och mångsidig matfisk och har genom många vetenskapliga studier visats vara lätt och hälsosamt, med stort innehåll av olika vitaminer samt hälsofrämjande omega-3-fettsyror.
Sverige importerar årligen ca 40 000 ton norsk lax. Importen ökar stadigt men vi skulle kunna ersätta en del av den importen med svenskodlad regnbåge. Tyvärr har regnbågen ett ibland, oförtjänt dåligt rykte. Det kan till viss del förklaras av att Sverige importerat bl.a. dansk regnbåge som odlats i dammar/bassänger och inte är lika välsmakande som den svenska som odlas i öppna kassar.
Regnbåge är den art som är vanligast som utplanterad sportfisk.
Vår uppfattning är att det finns mycket stor potential för svenskodlad regnbåge.